Läroplan i allmänna ämnen för den yrkesinriktade utbildningen på gymnasialstadiet (2016)

Läroplan i allmänna ämnen inom grundläggande yrkesutbildningen

Fastställd av Ålands landskapsregering 31.5.2016 med stöd av 17 § LL (2011:13) om gymnasieutbildning