Läroplan i allmänna ämnen med anpassade mål (2017)