Läroplan i allmänna ämnen med anpassade mål (2017)

Läroplan i allmänna ämnen inom grundläggande yrkesutbildning

Fastställd av Ålands landskapsregering 31.5 .2016 med stöd av 17 § LL (2011:13) om gymnasieutbildning.