Kurskatalog för läsåret 2019-2020 Ålands lyceum

I kurskatalogen hittar du som ämnar söka till lyceet i den gemensamma ansökningen information om inriktnings- och kursval. Läs noggrant innan du fyller i ditt ämnesvalskort!