Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kurskatalog för läsåret 2019-2020 Ålands lyceum

I kurskatalogen hittar du som ämnar söka till lyceet i den gemensamma ansökningen information om inriktnings- och kursval. Läs noggrant innan du fyller i ditt ämnesvalskort!