Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ämnesval till lyceet: inriktningen hälsa och idrott

Som en del av ansökan till Ålands lyceum bör du fylla i ett ämnesvalskort med kursval. Ämnesvalet ska vara inlämnat senast 16 mars 2020 kl. 15:00.

Du kan välja mellan:

  • estetisk och humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning
  • inriktningen hälsa och idrott
  • naturvetenskaplig inriktning