Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Glad sommar!

Ämnesval till lyceet: estetisk och humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning

Som en del av ansökan till Ålands lyceum bör du fylla i ett ämnesvalskort med kursval. Ämnesvalet ska vara inlämnat senast 16 mars 2020 kl. 15:00.

Du kan välja mellan:

  • estetisk och humanistisk-samhällsvetenskaplig inriktning
  • inriktningen hälsa och idrott
  • naturvetenskaplig inriktning