Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands lyceum: Kursbeskrivningshäfte för åk 1

I kursbeskrivningshäftet hittar du information om studier och kurser på lyceet under det första läsåret, samt sammanställningar av studieupplägget på de olika inriktningarna.