Glad påsk!

Ålands lyceum: Kursbeskrivningshäfte för åk 1

I kursbeskrivningshäftet hittar du information om studier och kurser på lyceet under det första läsåret, samt sammanställningar av studieupplägget på de olika inriktningarna.