Vik. utbildningssamordnare

Ålands gymnasium lediganslår en tjänst som vikarierande utbildningssamordnare med placering vid Ålands yrkesgymnasium under tiden 7.8.2023 - 31.7.2024.

Behörighetskrav för tjänsten är avlagd examen som omfattar minst 240 akademiska poängs studier vid universitet eller därmed jämförbar högskola.

Förutom formell behörighet krävs lämplighet för uppgiften gällande:

Administrationsförmåga, hantering av offerter och anbud, utveckling av processer och kunnighet att formulera sig i tal och skrift. Meriterande är goda kunskaper om utbildningssektorn.

Lön utbetalas enligt löneklass A24 (3246,35-4145,91€) +121,24.

Den som utses ska uppvisa utdrag ur straffregistret. 

Ålands gymnasium är en tobaksfri arbetsplats.

Närmare upplysningar lämnas av Jennika Lindroos, tel. 018 536 209 eller jennika.lindroos@gymnasium.ax

Ansökningshandlingarna ska vara Ålands gymnasium tillhanda senast 27.3 kl. 15:00 per e-post info@gymnasium.ax eller till Ålands gymnasium Pb 150, 22101 Mariehamn.