Vik. IKT-handledare

Ålands gymnasium lediganslår en tjänst som vikarierande IKT-handledare under tiden 7.8.2023 - 31.7.2024.

Behörighetskrav för tjänsten är högskoleexamen med lämplig inriktning och kunskaper om och erfarenhet av IKT-stöd i undervisningen.

Du bör vara social och flexibel. Meriterande är en pedagogisk bakgrund.

Lön utbetalas enligt löneklass A24 (3246,35-4145,91€) +121,24

Den som utses ska uppvisa utdrag ur straffregistret. 

Ålands gymnasium är en tobaksfri arbetsplats.

Närmare upplysningar lämnas av Jerry Rosbäck, tel. 018 536 624 eller jerry.rosback@gymnasium.ax

Ansökningshandlingarna ska vara Ålands gymnasium tillhanda senast 27.3 kl. 15:00 per e-post info@gymnasium.ax eller till Ålands gymnasium Pb 150, 22101 Mariehamn.