Timlärare i svenska och engelska

Ålands gymnasium lediganslår en timlärartjänst i svenska och engelska under tiden 1.9.2019-31.7.2020 vid Ålands yrkesgymnasium. Tjänsten är minst 80% av heltid.

Behörighetskraven är behörighet som ämneslärare på gymnasienivå.

Lön betalas enligt avtal. 

Den som utses ska uppvisa utdrag ur straffregistret. 

Ansökningshandlingarna ska vara Ålands gymnasium tillhanda senast 29.8.2019 kl. 15:00 på info@gymnasium.ax eller Ålands gymnasium, PB 150, AX-22101 Mariehamn.

Kontakta rektor Gitte Holmström på tel.  018 536 599 eller gitte.holmstrom@gymnasium.ax för mer information eller se www.gymnasium.ax.