Timlärare i social- och hälsovårdsämnen, minst 80%

Ålands gymnasium lediganslår en timlärartjänst (minst 80%) i social- och hälsovårdsämnen under tiden 1.8.2023-31.7.2024.

Behörig att ge yrkesämnesundervisning inom social- och hälsovård är den som vid universitet eller därmed jämförbar högskola har

  • avlagt en för yrkesämnesundervisning lämpad examen som omfattar minst 240 akademiska poängs studier och har minst tre års praktisk arbetserfarenhet i uppgifter som nära motsvarar innehållet i undervisningsuppgiften, eller har
  • avlagt en för yrkesliv lämpad examen som omfattar minst 180 akademiska poängs studier, har slutfört minst 60 akademiska poängs pedagogiska studier för lä-rare samt har minst fem års praktisk arbetserfarenhet i uppgifter inom social- och hälsovårdsbranschen som nära motsvarar innehållet i undervisningsuppgiften.

Erfarenhet av arbete som lärare inom yrkesutbildning är meriterande. Även specialisering inom och/eller erfarenhet av arbete med äldre är meriterande. 

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet.

En prövotid om 6 månader kan komma att tillämpas.

Den som utses ska uppvisa utdrag ur straffregistret.

Närmare upplysningar om tjänsten ges av Bitr. rektor Erika Eriksson, tel. 018 536 401 eller erika.eriksson@gymnasium.ax

Ansökningshandlingarna ska vara Ålands gymnasium tillhanda senast 27.3.2023 kl. 15:00 per e-post eller till Ålands gymnasium, Pb 150 22101 Mariehamn. 

Ålands gymnasium är en tobaksfri skola.