Timlärare i IT

Ålands gymnasium lediganslår en timlärartjänst i informations- och kommunikationsteknik i heltid under tiden 7.8.2023-31.7.2024.

Behörighetskrav för tjänsten är:

  • Avlagd lämplig examen som omfattar minst 180 akademiska poängs studier vid universitet eller därmed jämförbar högskola
  • Minst 60 poängs pedagogiska studier för lärare vid universitet eller därmed jämförbar högskola
  • Tre års relevant och tillräcklig arbetserfarenhet inom branschen

Erfarenhet av arbete med IT-stöd samt av undervisning på gymnasialstadiet är meriterande. 

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet.

En prövotid om 6 månader kan komma att tillämpas.

Den som utses ska uppvisa utdrag ur straffregistret.

Närmare upplysningar om tjänsten ges av Bitr. rektor Daja Rothberg, tel. 018 536 611 eller daja.rothberg@gymnasium.ax

Ansökningshandlingarna ska vara Ålands gymnasium tillhanda senast 2.6.2023 kl. 15:00 per e-post eller till Ålands gymnasium, Pb 150 22101 Mariehamn. 

Ålands gymnasium är en tobaksfri skola.