T.f. speciallärare

Ålands gymnasium lediganslår tjänst som t.f. speciallärare under tiden 1.9.2019-31.7.2020  vid Ålands yrkesgymnasium. Tjänsten är minst 60% av heltid.

Behörighetskraven är behörighet som ämneslärare samt speciallärare.

Till arbetsuppgifterna hör att:

  • Ge specialundervisning och ge de uppgifter som finns angivna i arbetsplanen
  • Stödja och bistå studerande i behov av särskilt stöd i gemensamma ämnen (svenska, engelska och matematik m.m.)
  • Delta i utvecklandet av skolans verksamhet, i planeringen av specialundervisningen samt i studerandevård
  • Bedöma de studerandes prestationer i gemensamma ämnen utgående från bedömningsanvisningar för anpassade kurser

Den som utses ska uppvisa utdrag ur straffregistret.

Lön utbetalas enligt avtal.

Ansökningshandlingarna ska vara Ålands gymnasium tillhanda senast 29.8.2019 kl. 15:00 på info@gymnasium.ax eller Ålands gymnasium, PB 150, AX-22101 Mariehamn.

Kontakta rektor Gitte Holmström på tel.  018 536 599 eller gitte.holmstrom@gymnasium.ax för mer information eller se www.gymnasium.ax.