Teamledare för smågruppsundervisningen och teknikstarten 80 %

Ålands gymnasium lediganslår en tjänst som teamledare för smågruppsundervisningen och teknikstarten, 80%, under tiden 1.8.2023 - 31.7.2024.

Behörighetskrav för tjänsten är högskoleexamen med lämplig inriktning och kunskaper och erfarenhet av förmanskap och specialundervisning.

Lön utbetalas enligt löneklass A23 (3044,89-3888,63€) + 121,24. 

Den som utses ska uppvisa utdrag ur straffregistret. 

Ålands gymnasium är en tobaksfri arbetsplats.

Närmare upplysningar lämnas av Jerry Rosbäck, tel. 018 536 624 eller jerry.rosback@gymnasium.ax

Ansökningshandlingarna ska vara Ålands gymnasium tillhanda senast 27.3 kl. 15:00 per e-post info@gymnasium.ax eller till Ålands gymnasium Pb 150, 22101 Mariehamn.