Studieregisteradministratör

Ålands gymnasium lediganslår en ordinarie tjänst som studieregisteradministratör från och med 1.8.2023.

Behörighetskrav är högskoleexamen med IT-inriktning. Meriterande är erfarenhet av arbete med administrativa system inom utbildningssektorn och moderna digitala verktyg.

 

Uppgifter och ansvar:

  • Huvudadministratör för studieadministrationssystemet (f.n. Visma InSchool- Primus/Kurre/Wilma),
  • Ansvarar internt för utbildning, lathundar och information som rör de studieadministrativa systemen.
  • Utvecklar användningen av de studieadministrativa systemen samt initierar användningen av nya funktioner i samråd med IT-chefen.
  • Bistår skolorna i schematekniska frågor.
  • Samarbetar med och bistår administrativ personal kring användning, underhåll och utveckling av de studieadministrativa systemen.

Närmare upplysningar lämnas av vik. IT-chef Bengt Englund tel. 018 526 214 eller bengt.englund@gymnasium.ax

Den som utses ska uppvisa utdrag ur straffregistret.

Ålands gymnasium är en tobakfri arbetsplats.

Ansökningshandlingarna ska vara Ålands gymnasium tillhanda senast fredagen den 2 juni kl. 15:00 per e-post till info@gymnasium.ax eller skickas till: Ålands gymnasium, Pb 150, 22101 Mariehamn.