Studiehandledare

Ålands gymnasium lediganslår en ordinarie tjänst som studiehandledare med placering vid Ålands yrkesgymnasium from 1.8.2023.

Behörighetskrav för tjänsten är avlagd examen som omfattar minst 240 akademiska poängs studier vid universitet eller därmed jämförbar högskola med minst 60 akademiska poängs studier som ger yrkesfärdighet för uppgifter inom studiehandledning.

Meriterande är erfarenhet av arbete inom gymnasieutbildning.

Uppgifter:

Lön utbetalas enligt löneklass A25.

En prövotid om 6 månader kan komma att tillämpas.

Den som utses ska uppvisa utdrag ur straffregistret. 

Ålands gymnasium är en tobaksfri arbetsplats.

Närmare upplysningar lämnas av bitr. rektor Jerry Rosbäck, tel. 018 536 624 eller jerry.rosback@gymnasium.ax

Ansökningshandlingarna ska vara Ålands gymnasium tillhanda senast 27.3 kl. 15:00 per e-post info@gymnasium.ax eller till Ålands gymnasium Pb 150, 22101 Mariehamn.