Studiehandledare

Ålands gymnasium lediganslår en ordinarie tjänst som studiehandledare med placering vid Ålands lyceum from 1.8.2023.

Behörighetskrav för tjänsten är avlagd examen som omfattar minst 240 akademiska poängs studier vid universitet eller därmed jämförbar högskola med minst 60 akademiska poängs studier som ger yrkesfärdighet för uppgifter inom studiehandledning.

Erfarenhet av pedagogiskt arbete är meriterande.

Uppgifter:

Lön utbetalas enligt löneklass A25.

En prövotid om 6 månader kan komma att tillämpas.

Den som utses ska uppvisa utdrag ur straffregistret. 

Ålands gymnasium är en tobaksfri arbetsplats.

Närmare upplysningar lämnas av rektor Marcus Koskinen-Hagman

Ansökningshandlingarna ska vara Ålands gymnasium tillhanda senast 27.3 kl. 15:00 per e-post info@gymnasium.ax eller till Ålands gymnasium Pb 150, 22101 Mariehamn.