Studiehandledare

Ålands gymnasium lediganslår en ordinarie tjänst som studiehandledare vid Ålands yrkesgymnasium i heltid från och med 5.8.2019.

Behörighetskraven för tjänsten är högskoleexamen på magistersnivå och behörighet som studiehandledare. Meriterande är kännedom om yrkesutbildning.

Vi söker en person med förmåga att kommunicera med ungdomar och samarbeta med kolleger. Vi förutsätter också att studiehandledaren är en strukturerad person som kan planera och administrera. 

Lön utgår enligt löneklass A25 (3327,09-4249,02) med allmänt lönetillägg om 121,40. Arbetstiden är kansliarbetstid 36,75h/vecka (7,35h/dag).

Den som utses ska uppvisa utdrag ur straffregistret. 

Din ansökan skickar du till Ålands gymnasium, PB 150, 22101 Mariehamn eller info@gymnasium.ax, senast 18.6.2019 kl. 15:00.

Kontakta gärna Gitte Holmström, gitte.holmstrom@gymnasium.ax eller 0457 3452520 för mer information om tjänsten.