Städare

Ålands gymnasium lediganslår två ordinarie tjänster som städare fr.o.m. 1.10.2019. En prövotid om 4 månader kan komma att tillämpas.

Behörighetskrav för tjänsten är städutbildning eller erfarenhet av städning.

Inför tillsättande av befattningen görs en helhetsbedömning av de sökandes utbildning, arbetserfarenhet samt personliga egenskaper. Särskild vikt gällande personliga egenskaper läggs vid förmåga att bidra till ett gott samarbete och arbetsklimat i arbetslaget samt förmåga att självständigt utföra arbetet enligt givna instruktioner.

Uppgifter: Städning i enlighet med givna instruktioner anpassade för olika utrymmen, ansvara för städredskapens skötsel och underhåll.

Den som utses ska uppvisa utdrag ur straffregistret.

Grundlön 1856,14€ + allmänt lönetillägg och ev. övriga tillägg.

Närmare upplysningar lämnas av städarbetsledare Ann-Sofie Nordman tel: 018 536 509 eller kvalitetskoordinator Hannes Wallin tel: 018 536 208.

Ansökningshandlingarna ska vara Ålands gymnasium tillhanda senast 25.9.2019 kl. 16 per e-post info@gymnasium.ax eller till Ålands gymnasium Pb 150, 22101 Mariehamn.