Skolvärd, grupphandledare

Ålands gymnasium lediganslår en tjänst som skolvärd, grupphandledare under tiden 3.4 - 31.12.2023.

Behörighetskrav för tjänsten är utbildning på gymnasienivå med lämplig inriktning.

Du bör vara en positiv, social och utåtriktad person som trivs som bäst när du får jobba proaktivt med ungdomar. Meriterande är utbildning inom coachning.

Lön utbetalas enligt löneklass B4 (2084,73-2662,41+121,24).

Den som utses ska uppvisa utdrag ur straffregistret. 

Ålands gymnasium är en tobaksfri arbetsplats.

Närmare upplysningar lämnas av Erika Eriksson, tel. 018 536 401 eller erika.eriksson@gymnasium.ax

Ansökningshandlingarna ska vara Ålands gymnasium tillhanda senast 27.3 kl. 15:00 per e-post info@gymnasium.ax eller till Ålands gymnasium Pb 150, 22101 Mariehamn.