Schemasamordnare

Ålands gymnasium lediganslår ett vikariat som schemasamordnare vid Ålands yrkesgymnasium i heltid under tiden 15.1-14.5.2020.

Behörighetskraven för tjänsten är högskoleexamen på med lämplig administrativ eller pedagogisk inriktning. Erfarenhet från schemaläggning och kunskap om schemaläggningsverktyget Kurre är en merit.

Arbetet innebär nära samarbete med rektorerna på Ålands yrkesgymnasium. Schemaläggaren lägger schema för lärare och studerande utgående från underlag från rektor och biträdande rektorer.

Lön utgår enligt löneklass A23 (2917,19-3725,54) med allmänt lönetillägg om 121,40.

Ansökan sändes till Ålands gymnasium, PB 150, 22101 Mariehamn eller info@gymnasium.ax och skall vara oss tillhanda senast 9.12.2019 kl. 15:00.

Kontakta gärna Erika Eriksson, erika.eriksson@gymnasium.ax eller +358 18 536401 för mer information om tjänsten.