Lektor i religion, psykologi och filosofi

Ålands gymnasium lediganslår en ordinarie tjänst som lektor i religion, psykologi och filosofi vid Ålands lyceum from 1.8.2023.

Behörighetskrav för tjänsten är

  • avlagd examen som omfattar minst 240 akademiska poängs studier,
  • i ett av de ämnen som undervisas har slutfört minst 120 akademiska poängs studier i undervisningsämnet,
  • i varje undervisningsämne har minst 60 akademiska poängs slutförda studier samt
  • har minst 60 akademiska poängs slutförda pedagogiska studier för lärare.

Erfarenhet av att delge undervisning på gymnasienivå samt förtrogenhet med digitalisering är meriterande.

Uppgifter:

Lön utbetalas enligt tjänstekollektivavtal för lärare

En prövotid om 6 månader kan komma att tillämpas.

Den som utses ska uppvisa utdrag ur straffregistret. 

Ålands gymnasium är en tobaksfri arbetsplats.

Närmare upplysningar lämnas av rektor Marcus Koskinen-Hagman

Ansökningshandlingarna ska vara Ålands gymnasium tillhanda senast 27.3 kl. 15:00 per e-post info@gymnasium.ax eller till Ålands gymnasium Pb 150, 22101 Mariehamn.