Lektor i matematik

Ålands gymnasium lediganslår ett lektorat i matematik med undervisning i fysik och kemi.

Behörighetskrav för tjänsten är

  • avlagd examen som omfattar minst 240 akademiska poängs studier,
  • i ett av de ämnen som undervisas har slutfört minst 120 akademiska poängs studier i undervisningsämnet,
  • i varje undervisningsämne har minst 60 akademiska poängs slutförda studier samt
  • har minst 60 akademiska poängs slutförda pedagogiska studier för lärare.

Erfarenhet av arbete inom gymnasieutbildning, teknikområde samt med lärplattform är meriterande.

Lön utbetalas enligt kollektivavtalet.

En prövotid om 6 månader kan komma att tillämpas.

Den som utses ska uppvisa utdrag ur straffregistret.

Närmare upplysningar om tjänsten ges av Bitr. rektor Erika Eriksson, tel. 018 536 401 eller erika.eriksson@gymnasium.ax

Ansökningshandlingarna ska vara Ålands gymnasium tillhanda senast 27.3.2023 kl. 15:00 per e-post eller till Ålands gymnasium, Pb 150 22101 Mariehamn. 

Ålands gymnasium är en tobaksfri skola.