Ålands gymnasium önskar alla en Glad Påsk!

Lediga tjänster inom Ålands yrkesgymnasium

Ålands gymnasium lediganslår följande tjänster med placering inom Ålands yrkesgymnasium för tiden 1.8.2019-31.7.2020, om inte annat anges.

Samhällsvetenskapligt, företagsekonomiskt och administrativt område

 1. En timlärare i företagsekonomiska ämnen, specialisering på bokföring och redovisning, 100% av heltid
 2. En timlärare i företagsekonomiska ämnen, specialisering på företagsamhet, Ungt Företagande och Starta eget, 100 % av heltid
 3. En timlärare i företagsekonomiska ämnen, 80% av heltid

Naturvetenskapligt område

 1. En timlärare i informations- och kommunikationsteknik, 100% av heltid

Turism-, kosthålls-, och ekonomibranschen

 1. En timlärare i köksämnen integration (100%)
 2. En timlärare i köksämnen (80%)

Närmare upplysningar om tjänsterna 1-5 ger biträdande rektor Anna-Lena Groos tel. +358 18 536611.

De tekniska områdena

 1. Två timlärare inom byggbranschen
 2. Två timlärare inom maskin- och produktionsteknik
 3. En timlärare inom husteknik, meriterande är certifiering inom branschen
 4. Ett lektorat inom husteknik, tillsvidare (100%), meriterande är certifiering inom branschen
 5. Två timlärare inom bilbranschen
 6. En timlärare inom husteknik, kombinerat med timmar inom bilbranschen (minst 80 %)
 7. En timlärare inom de tekniska områdena och inom den yrkesinriktade specialundervisningen (minst 80 %)

Närmare upplysningar om tjänsterna 6-12 ger biträdande rektor Kim Gylling tel. 050 5575198.

Hälsovård och välfärd

 1. Ett lektorat i yrkesämnen, tillsvidare (100%). Undervisning inom pedagogisk verksamhet och handledning. Meriterande är erfarenhet av arbete med i första hand barn i skolåldern och i andra hand barn i daghemsåldern.
 2. En LIA-samordnare (100%), kombinerat med att fungera som assistent/skolvärd. Behörighetskrav är högskoleexamen med lämplig administrativ eller pedagogisk inriktning. Löneklass A22 (2770,55-3538,28).

Närmare upplysningar om tjänsterna 13-14 ger biträdande rektor Erika Eriksson tel. +358 18 536401.

Yrkesinriktad specialundervisning

Timläraren inom yrkesinriktad specialundervisning, undervisar både studerande inom yrkesträningen och inom yrkesinriktad specialundervisning samt har grupphandledaransvar och lärande i arbete ansvar. Meriterade är dokumenterat kunnande inom specialpedagogik.

 1. En timlärare inom restaurang- och cateringbranschen, kombinerat med timmar inom folkhögskolan
 2. En timlärare inom yrkesträningsprogrammet, meriterade är kunnande inom textilslöjd och hemvård

Närmare upplysningar om tjänsterna 15-16 ger rektor Gitte Holmström tel. +358 18 536599.

 

För lärare är årsarbetstiden 1624h. Lektorat tillsätts tillsvidare med prövotid fr.o.m. 1.8.2019 under förutsättning att innehavaren är behörig.

Skicka din ansökan senast 30.4.2019 kl. 15:00 till info@gymnasium.ax eller Ålands gymnasium, Pb 150, 22101 Mariehamn. De som utses till tjänsterna ska uppvisa utdrag ur straffregistret.