Koordinator inom sjöfart

Ålands gymnasium lediganslår en tjänst som koordinator vid sjöfartsutbildningen under tiden 7.8.2023 - 31.7.2024.

Koordinatorn har uppgifter inom schemaläggning, sjöpraktik, granskning av praktikhandböcker och kvalitetsledningssystem. Du bör ha en god förmåga att organisera ditt arbete. Goda språkkunskaper och erfarenhet av sjöfartsbranschen är meriterande.

Lön utbetalas enligt löneklass A23 (3044,89-3888,63€) + 121,24. 

Den som utses ska uppvisa utdrag ur straffregistret. 

Ålands gymnasium är en tobaksfri arbetsplats.

Närmare upplysningar lämnas av Jerry Rosbäck, tel. 018 536 624 eller jerry.rosback@gymnasium.ax

Ansökningshandlingarna ska vara Ålands gymnasium tillhanda senast 27.3 kl. 15:00 per e-post info@gymnasium.ax eller till Ålands gymnasium Pb 150, 22101 Mariehamn.