Assistent inom fordonsbranschen

Ålands gymnasium lediganslår en tjänst som assistent inom fordonsbranschen under tiden 7.8.2023 - 31.7.2024.

Behörighetskrav för tjänsten är utbildning på gymnasienivå med lämplig inriktning.

Du bör vara en positiv, social och utåtriktad person som trivs som bäst när du får jobba med ungdomar. Meriterande är erfarenhet av fordonsbranschen.

Lön utbetalas enligt löneklass B4 (2084,73-2662,41+121,24). 

Den som utses ska uppvisa utdrag ur straffregistret. 

Ålands gymnasium är en tobaksfri arbetsplats.

Närmare upplysningar lämnas av Jerry Rosbäck, tel. 018 536 624 eller jerry.rosback@gymnasium.ax

Ansökningshandlingarna ska vara Ålands gymnasium tillhanda senast 27.3 kl. 15:00 per e-post info@gymnasium.ax eller till Ålands gymnasium Pb 150, 22101 Mariehamn.