Yrkesinriktad specialundervisning och yrkesträning

Vill du ha undervisning som är anpassad efter dig och dina förutsättningar? Är du intresserad av att utveckla dina unika färdigheter i en mindre grupp? Har du behov av särskilt stöd?

Den yrkesinriktade specialundervisningen resulterar i en gymnasieexamen med yrkesinriktning med anpassade mål. Utbildningen riktar sig till dig som behöver särskilt stöd och gärna studerar i en mindre undervisningsgrupp. Undervisningen är individanpassad och utgår från dina unika behov.

Vilken inriktning passar dig?

Efter ett gemensamt basår delar sig utbildningsprogrammet i tre kompetensområden:

Fastighetsservice (YST)

Kompetensområdet inom fastighetsservice omfattar 180 kompetenspoäng uppdelade på tre år.

Efter utbildningen kan du arbeta med grundläggande uppgifter inom branschen för fastighetsservice.

Du ansöker om studieplats i den individuella kvoten.

Hotell, restaurang och catering (YSK)

Kompetensområdet inom hotell, restaurang och catering omfattar 180 kompetenspoäng uppdelade på tre år.

Efter utbildningen kan du arbeta med grundläggande uppgifter inom branschen för hotell, restaurang och catering.

Du ansöker om studieplats i den individuella kvoten.

Hemarbets- och rengöringsservice (YSH)

Kompetensområdet inom hemarbets- och rengöringsservice omfattar 180 kompetenspoäng uppdelade på tre år.

Efter utbildningen kan du arbeta med uppgifter inom städbranschen eller med assisterande uppgifter på till exempel daghem eller åldringshem.

Du ansöker om studieplats i den individuella kvoten.

Yrkesträningsprogrammet

Till den yrkesinriktade specialundervisningen hör också yrkesträningsprogrammet. Det är ett yrkesförberedande program, som ger dig vissa yrkesfärdigheter inom ett eller flera yrkesområden.

Yrkesträningsprogrammet (YTP)

Yrkesträningsprogrammet är en utbildning för dig som gått grundskolan med 11-årig läroplikt, men även övriga har möjlighet att söka. Studierna omfattar 180 kompetenspoäng uppdelade på 3 år.

YTP är ett yrkesförberedande program som ger dig vissa yrkesfärdigheter inom ett eller flera yrkesområden.

Ungefär hälften av studietiden är praktiskt yrkesförberedande arbete. Under första året (basåret) får du pröva på olika uppgifter, främst i skolans utrymmen. Under de två följande åren arbetar du sedan utgående från din individuella plan inom de olika yrkesområdena.

Inom yrkesämnena är teorin till stor del integrerad i det praktiska arbetet.

Arbetsmöjligheter och lärande i arbete

I utbildningen ingår lärande i arbete (LIA). Då får du jobba ute på riktiga arbetsplatser med stöd av lärare eller assistent.

Målsättningen efter examen är att du ska klara arbetsuppgifter på den öppna arbetsmarknaden. Även arbete i daglig verksamhet inom specialomsorgen kan komma i fråga.

Du ansöker om studieplats enligt prövning.

I studierna inom fastighetsservice ingår:

 • allmän fastighetsskötsel och övervakning
 • skötsel av VVS-system
 • byggnadstekniska reparationsarbeten
 • skötsel av utomhusområden
 • hantering av maskiner
 • arbete i företag.

I studierna inom hotell, restaurang och catering ingår:

 • att verka inom logi- och restaurangverksamhet
 •  tillredning av lunchrätter
 • tillredning av mat i potion
 • caféservice
 • matproduktion i storkök
 • tillagning av beställningsmat.

I studierna inom hemarbets- och rengöringsservice ingår:

 • måltids- och kaffebjudningsservice
 • underhållsstädning
 • assisterande av klienter
 • grundstädning och textilvårdsservice i hemmet
 • kostservice i hemmet
 • assisterande i skötsel av små sällskapsdjur
 • skötsel av gårdsplan och krukväxter
 • kläd- och textilvård.

I studierna inom yrkesträningsprogrammet ingår:

 • allmänna ämnen (svenska och kommunikation, matematik, samhällskunskap, livskunskap, IKT, idrott och hälsa)
 • möjlighet till kompletterande ämnen som ADL-träning och engelska.
 • yrkesämnen och valbara ämnen enligt din individuella plan.