Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Sociokant - ingen ny antagning

Ingen antagning fr.o.m. 01.08.2019. Ta gärna del av vår utbildning till barnledare.

Sociokantutbildningen tillhör utbildningsprogrammet för samhälleliga och sociala sektorn och resulterar i en gymnasieexamen inom det samhälleliga och sociala yrkesområdet. Utbildningen passar särskilt dig som är intresserad av barn- och ungdomsfrågor. Vi förutsätter att du vill arbeta med barn och ungdomar både under studietiden och i yrkeslivet. Utbildningen ger dig behörighet att arbeta som barnskötare på Åland efter din examen.

Under utbildningen lär du dig att:

  • arbeta i olika verksamhetsmiljöer
  • handleda barn och unga inom olika verksamheter
  • arbeta i mångkulturella miljöer.

Arbetsmöjligheter

Efter examen från sociokantutbildningen kan du börja arbeta som barnskötare på till exempel daghem eller i skola. 

Vidareutbildning

Det finns många möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasiet. Till exempel Högskolan på Åland eller vidarestudier vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet i både Sverige och Finland.

Många utbildningar i Sverige kräver särskild behörighet. För att möta kraven hos dessa utbildningar kan du välja att komplettera dina yrkesstudier med HUTH, den högskoleförberedande utbildningshelheten. Det betyder att du läser 30 kurser teoretiska ämnen enligt Ålands lyceums läroplan.
Mer information om HUTH-studier

I studierna till sociokant ingår:

  • arbete i olika verksamhetsmiljöer
  • handledning av barn och unga
  • arbete i mångkulturella miljöer
  • att möta och handleda barn och unga i behov av särskilt stöd
  • att utveckla barns och ungas uttrycksförmåga
  • att handleda imorgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
  • att hantera sjukdomar och kritiska situationer.