Elmontör (ingen antagning HT 2019)

Är du intresserad av teknik? Vill du lära dig mer om el, elektronik och automatiska system? Gillar du att lösa olika problem?

Elmontörsutbildningen tillhör utbildningsprogrammet för elteknik och resulterar i en gymnasieexamen inom el- och automationsteknik. Under utbildningen får du montera, underhålla, felsöka, reparera och utföra service på olika typer av elektriska anläggningar, verktyg och andra maskiner. Du får också göra olika typer av elinstallationer för de elbranscher du kan arbeta inom efter din utbildning.

Under utbildningen lär du dig att:

  • planera och läsa ritningar för de arbeten du utför
  • koppla elanläggningar
  • ta elanläggningar i bruk med tillhörande kontroller.

Du lär dig också om service och underhållsarbeten inom branschen. Genom laborationer och övningsarbeten kommer du i kontakt med en mängd olika komponenter och apparater. I studierna ingår även grunder i teoretisk ellära och elektronik.

Arbetsmöjligheter

Elmontöryrket är ett fritt och rörligt yrke. De baskunskaper du får från utbildningen gör det möjligt för dig att arbeta inom flera olika områden. Elbranschen är dessutom i ständig utveckling. Det betyder att du fortsätter att utvecklas eftersom du fortlöpande behöver lära dig om nyheter i branschen.

Som elmontör får du arbeta med elinstallationer, kraftöverföring via eldistributionen, service och underhåll av elektrisk och elektronisk utrustning. Du kan också jobba som försäljare inom branschen. 

Vidareutbildning

Det finns många möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasiet. Till exempel Högskolan på Åland eller vidarestudier vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet i både Sverige och Finland.

Många utbildningar i Sverige kräver särskild behörighet. För att möta kraven hos dessa utbildningar kan du välja att komplettera dina yrkesstudier med HUTH, den högskoleförberedande utbildningshelheten. Det betyder att du läser 30 kurser teoretiska ämnen enligt Ålands lyceums läroplan.
Mer information om HUTH-studier

I studierna till elmontör ingår:

  • el- och automationsteknik
  • el- och automationsinstallationer
  • el- och energiteknik
  • automations- och datasystem i fastigheter
  • svagströmsinstallationer.