Information om examensdelen

Vi kommer under utbildningen bland annat ta upp hur man tillreder vegetariska och veganska måltider. Men även maträtter och bakverk inom rawfood. Dessutom är det viktigt att använda råvaror som är i säsong och tänka på presentationen av maträtten. Det handlar även om svinn, hållbarhet, inköp, matgästernas individuella behov, olika vegetariska dieter och insyn i branschens utveckling och trender.  

Detta och mycket mera får du lära dig hösten 2023 hos oss.

Flerformsstudier, på plats i skolan varannan tisdag (kl 08-16) och digitalt via lärplattformen Its Learning.

Tillfällen för närstudier

 • Tis 05.09.23
 • Tis 19.09.23
 • Tis 03.10.23
 • Tis 17.10.23 (frivilligt tillfälle i kök)
 • Tis 31.10.23
 • Tis 07.11.23
 • Tis.21.11.23
 • Tis 05.12.23 avslutande dag

Vägen till examen/examensdel

Utbildningen baserar sig på att du har en arbetsplats (eller LIA-plats) i ett kök och det här är möjligheten för dig att studera samtidigt. Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examensdelen kräver.  Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig studieplan för ditt kunnande. Då du har all kunskap som examensdelen kräver så gör du ett yrkesprov.

Länk till läroplanen

Målet med utbildningen är att studerande ska kunna

• Planera arbetsuppgifter vid tillredning av vegetariska maträtter

• Arbeta som kock och som medlem av ett arbetslag med tillredning av vegetariska maträtter

• Agera i en arbetsgemenskap och utvecklandet av den egna kompetensen och samarbetet

Det finns olika sätt att påvisa yrkesskickligheten

Den studerande visar sin yrkesskicklighet i praktiska arbetsuppgifter i ett yrkesprov genom att tillreda specialdietmåltider på en mat- eller personalrestaurang, i ett företag eller i uppgifter för en kock i ett storhushåll.

Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt

Behörighetskrav

Behörig att söka är den som:

 • Minst 18 år 

 • Betyg från grundskola och minst tre års branscherfarenhet                                                                                       

 •  eller examen på gymnasienivå + minst ett års branscherfarenhet

 • Språknivå, svenska: B1

Antagning

Lämpligheten till yrket testas i form av intervjuer. Den som uteblir från intervjuer utan läkarintyg diskvalificeras från sökt utbildning. Tid och plats meddelas per telefon eller e-post till den sökande efter att ansökningstiden gått ut. 

För antagning krävs att sökande har en arbetsplats eller på egen hand kan ordna en lämplig LIA-plats.

Språkkrav

En sökande med annat modersmål än svenska ska till ansökan bifoga intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på B1-nivå, eller delta i ett språktest som ordnas vid Ålands yrkesgymnasium. Språktestet som skolan ordnar bör vara godkänt på B1-nivå i samtliga delprov. Tid och plats meddelas till den sökande efter att ansökningstiden gått ut.

Individuella träffar med sökande

Alla sökande kallas till en individuell informationsträff och intervju med ansvarig lärare för utbildningen.

Tid och plats meddelas till den sökande efter att ansökningstiden gått ut. Träffarna beräknas ta högst 45 minuter och kommer att bokas in under våren 2023.

Urvalsprov

Skolan ordnar urvalsprov vid behov, om det finns fler behörigt sökande än studieplatser.

Ansökan

Sökande ska fylla i ansökningsblanketten och bifoga:

 • avgångsbetyg från grundskola
 • examensbetyg från gymnasie-/grundexamen
 • intyg över arbetserfarenhet inom branschen
 • för de sökande som har annat modersmål än svenska: intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på B1-nivå  (alternativt delta i språktestet som skolan ordnar). OBS! Kursintyg från SFI inte giltigt språkintyg.

Bilagorna bör vara på svenska eller engelska