Det här är examensdelen mentalhälsoarbete och missbrukarvård för olika klientgrupper.

I examensdelen ingår mentalhälsoarbete och missbrukarvård för olika klientgrupper, 15 kp

Den studerande lär sig bland annat detta:

  • med sin verksamhet främja klientens mentala välbefinnande, mentala hälsa och drogfrihet samt förebygga problem
  • planera sitt arbete
  • använda arbetsmetoder, arbetsredskap och material inom mentalhälsoarbete och missbrukarvård i klientarbetet
  • handleda klienterna till tjänster
  • upprätthålla och stärka sin arbetshälsa och arbetssäkerhet
  • utvärdera och utveckla sitt eget arbete

Studiernas uppbyggnad

Heltidsstudier, tre dagar i veckan teori på plats på Östra Skolgatan 2. Utöver det tillkommer distansstudier.

Datum för teoripass:

9 - 11 januari kl.08:00-16:00

17 - 19 januari kl.08:00-16:00

24 -  26 januari kl.08:00-16:00

Det går bra att endast delta i teorin, men för att få intyg på avlagd examensdel krävs att du deltar och blir godkänd i yrkesprovet. Yrkesprovet bör göras innan vecka 8 2023.

Studerande ska själv ordna LIA (praktikplats) hos en arbetsgivare inom det pedagogiska området, social-och hälsovården eller i klientens hem

Ansökan

Ansökan är öppen 3.10-1.12 2022. Fyll i ansökningsblanketten i Wilma (länk till höger) och bifoga grundskolebetyg. Beskriv även din arbetslivserfarenhet och tidigare utbildning (förutom grundskola). Vi rekommenderar kunskaper motsvarande B1-nivå i svenska för att kunna tillgodogöra sig studierna.

Studerande som antas ska betala en avgift på 80 euro för att delta i studierna.

Obs! Denna examensdel är inte tillräckligt lång för att du ska beviljas studiestöd.