Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Grundkurs för väktare

Att jobba som väktare är ett roligt och varierande yrke, men även krävande. Gillar du att få mycket ansvar och ta egna beslut – då kan väktaryrket vara något för dig. 

Hur är det att jobba som väktare?

Att jobba som väktare är ett roligt och varierande yrke, men även krävande. Gillar du att få mycket ansvar och ta egna beslut – då kan väktaryrket vara något för dig.

En väktare har ofta långa arbetspass och arbetar kvällar, nätter och helger. Deltids- och behovsanställning förekommer. 

Man kan arbeta som ronderande väktare eller stationär väktare. En ronderande väktare åker runt och bevakar tex. kontorslokaler, butiker och byggarbetsplatser i förebyggande syfte så att de inte utsätts för brott (brand, stöld och skador). En ronderande väktare jobbar ofta nattetid.

En stationär väktare kan vara en person som arbetar i en reception eller entrén vid ett företag, bank, kontor eller myndighet. Väktaren ser till att ingen obehörig person passerar ingången. Det kan även handla om vaktmästaruppgifter och visa besökare till rätta.

Som väktare kan man även arbeta som butikskontrollant. Butikskontrollantens uppgift är att skydda varor från tillgrepp genom att ingripa mot snatterier och stölder.

Som värdeväktare / värdetransportör transporterar man sedlar, mynt, värdepapper och andra värdeföremål mellan olika platser, vanligtvis mellan butiker, restauranger, banker och uttagsautomater. Arbetet sker huvudsakligen dagtid.

Utbildningens upplägg – teori och praktik

Utbildningen förverkligas som flerformsstudier bestående av mestadels distansstudier med enstaka närstudietillfällen. Du deltar i distansföreläsningarna via plattformen Microsoft Teams. För att kunna ta del av föreläsningarna behöver du ha en dator/Ipaid, webbkamera, headset och en stabil internetuppkoppling. Det är ett krav att du har kameran på under hela föreläsningen så att läraren kan se att du deltar.  Närstudietillfällena äger fysiskt rum på olika adresser i Mariehamn. Se schema och tider till höger.

Utbildningen till väktare omfattar minst 120 timmar och innehåller två delar.

  • Utbildning för tillfällig väktare, 40 timmar

Efter godkänd utbildning och prov kan man ansöka om ett tillfälligt väktarkort. Det tillfälliga väktarkortet är i kraft 4 månader.  Som tillfällig väktare kan godkännas en person som fyllt 18 men inte 68 år och som är hederlig och pålitlig samt till sina personliga egenskaper lämplig för uppgiften. Beslut om godkännande som tillfällig väktare fattas av polisen. Ålands yrkesgymnasium kan därmed inte garantera att du, även om du har klarat av utbildningen/provet, får din ansökan om tillfälligt väktarkort godkänt från polisen.

  • Utbildning för väktare, 80 timmar

Efter godkänd utbildning och tentamen kan man ansöka om väktarkort. Väktarkortet är i kraft 5 år.  Som väktare kan godkännas en person som fyllt 18 men inte 68 år och som är hederlig och pålitlig samt till sina personliga egenskaper lämplig för uppgiften. Beslut om godkännande som väktare fattas av polisen. Ålands yrkesgymnasium kan därmed inte garantera att du, även om du har klarat av utbildningen/provet, får din ansökan om väktarkort godkänt från polisen.

Kostnader

Kursavgiften 156 € inklusive 24 % moms inkluderar följande:

  • väktarutbildning, totalt 120 timmar
  • provavgift totalt 36 €

Kostnader för eventuell omtagning av prov tillkommer 18 €/prov. Separat fakturering.