Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Tillredning av vegetariska maträtter - del av en yrkesexamen

Det här är utbildningen för dig som jobbar inom restaurangbranschen och är intresserad av hur du kan planera och tillaga vegetariska måltider. Tillredning av vegetariska måltider är en examensdel med teori i skolan och det praktiska arbetet sker på din arbetsplats (eller LIA-plats). Intresset för det vegetariska köket växer ständigt .

Information om examensdelen

Vi kommer under utbildningen bland annat ta upp hur man tillreder vegetariska och veganska måltider. Men även maträtter och bakverk inom rawfood. Dessutom är det viktigt att använda råvaror som är i säsong och tänka på presentationen av maträtten. Det handlar även om svinn, hållbarhet, inköp, matgästernas indiviuella behov, olika vegetariska dieter och insyn i branschens utveckling och trender.  

Detta och mycket mera får du lära dig våren 2021 hos oss.

Vägen till examen/examensdel

Utbildningen baserar sig på att du har en arbetsplats (eller LIA-plats) i ett kök och det här är möjligheten för dig att studera samtidigt. Vi startar med att tillsammans med dig identifiera ditt kunnande och dina tidigare erfarenheter och jämför det med det kunnande som examensdelen kräver.  Det du ännu behöver lära dig inhämtar du i olika lärmiljöer. Vi gör gemensamt upp en personlig studieplan för ditt kunnande. Då du har all kunskap som examensdelen kräver så gör du ett yrkesprov.

Länk till läroplanen

Målet med utbildningen är att studerande ska kunna

• Planera arbetsuppgifter vid tillredning av vegetariska maträtter

• Arbeta som kock och som medlem av ett arbetslag med tillredning av vegetariska maträtter

• Agera i en arbetsgemenskap och utvecklandet av den egna kompetensen och samarbetet

Det finns olika sätt att påvisa yrkesskickligheten

Den studerande visar sin yrkesskicklighet i praktiska arbetsuppgifter i ett yrkesprov genom att tillreda specialdietmåltider på en mat- eller personalrestaurang, i ett företag eller i uppgifter för en kock i ett storhushåll.

Till de delar som den yrkesskicklighet som krävs i examensdelen inte kan bedömas genom ett yrkesprov kompletteras visandet av yrkesskickligheten individuellt på andra sätt

Ansökan öppen 28.9-30.10.2020

Behörighetskrav

Behörig att söka är den som:

 • fyllt 18 år innan ansökningsperioden
 • grundskoleexamen
 • gymnasie-/grundexamen
 • minst 1 års arbetserfarenhet inom branschen

eller

 • fyllt 18 år innan ansökningsperioden
 • grundskoleexamen
 • minst 3 års arbetserfarenhet inom branschen

Uppfyller du inte behörighetskraven?

Den som saknar avgångsbetyg, har ett skiljebetyg eller ett ofullständigt betyg från grundskolan, eller som har ett examensbetyg från ett utomnordiskt land kan ansöka om studieplats enligt ett prövningsförfarande. Även här ska komplett ansökan ha lämnats in inom ansökningsperioden 28.9. 2020- 30.10 2020. Skolan verkställer prövningsförfarandet genom bedömning av lämpligheten för yrket. Lämpligheten till yrket testas i november och december 2020. Den som uteblir från prövningstillfället utan läkarintyg diskvalificeras från sökt utbildning. Tid och plats meddelas per telefon till den sökande efter att ansökningstiden gått ut.

Språkkrav

En sökande med annat modersmål än svenska ska till ansökan bifoga intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på A2-nivå, eller delta i ett språktest som ordnas vid Ålands yrkesgymnasium. Språktestet som skolan ordnar bör vara godkänt på A2-nivå i samtliga delprov. För den som inte har A2-intyg ordnas språktest . Tid och plats meddelas till den sökande efter att ansökningstiden gått ut.

Individuella träffar med sökande

Alla sökande kallas till en individuell informationsträff med ansvarig lärare och utbildningsplanerare för utbildningen. Tid och plats meddelas till den sökande efter att ansökningstiden gått ut. Träffarna beräknas ta högst 45 minuter och kommer att bokas in i november och december.

Urvalsprov

Skolan ordnar urvalsprov vid behov, om det finns fler behörigt sökande än studieplatser.

Komplett ansökan inom ansökningstiden 28.9-30.10 2020

Sökande ska fylla i ansökningsblanketten och bifoga:

 • avgångsbetyg från grundskola
 • examensbetyg från gymnasie-/grundexamen
 • intyg över arbetserfarenhet inom branschen
 • för de sökande som har annat modersmål än svenska: intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på A2-nivå  (alternativt delta i språktestet som skolan ordnar). OBS! Kursintyg från SFI inte giltigt språkintyg.

Bilagorna bör vara på svenska eller engelska