Hälsoundersökning av hand

Närvårdare för vuxna

Är du intresserad av att jobba med människor? Vill du lära dig mer om hälsa och sjukvård? Gillar du att ta hand om andra?

Mer info om nästa ansökningsomgång kommer under våren 2020.

Utbildningen till närvårdare resulterar i en grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen med examensbenämningen närvårdare. Utbildningen ger dig en god inblick i social- och hälsovårdens mångsidiga verksamhet.

Mer info om nästa ansökningsomgång kommer under våren 2020.

Under utbildningen lär du dig bland annat att:

  • vårda äldre, handikappade eller sjuka patienter inom hemvården och äldreomsorgen
  • ansvara för god basvård av patienter inom sjukvården
  • fostra och ta hand om barn under skolåldern inom barnomsorgen.

Närvårdarens arbete är omväxlande och kännetecknas av kunskap, ansvar och praktiskt handlande.

Inriktning

Efter grundstudierna som är gemensamma för alla (Att främja utveckling och delaktighet 25 kp samt Att främja välbefinnande och funktionsförmåga 30 kp) så påbörjar man sitt kompetensområde (inriktning) som består av två examensdelar. Vi på Ålands ykresgymnasium ordnar ett kompetensområde och om man vill ha ett annat kan man undersöka möjligheterna att ta ett annat via någon av de svenskspråkiga skolorna på fastlandet. Då diskuterar man det med sin studiehandledare.

En närvårdarexamen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp). Lärande i arbete (praktik) ordnas på arbetsplatser inom social- och hälsovårdsbranschen.

Arbetsmöjligheter

En närvårdarexamen öppnar dörren till ett brett arbetsfält med många valmöjligheter inom social- och hälsovården. Du kan exempelvis arbeta inom hemvård, äldreomsorg, barnomsorg eller med mental- och missbrukarvård. Som närvårdare arbetar du nära människor i olika åldrar och i varierande miljöer.

Vidareutbildning

Det finns möjligheter för dig att studera vidare efter din examen, till exempel vid Högskolan på Åland eller genom vidarestudier vid yrkeshögskolor, högskolor och universitet i Finland. Till svenska högskolor krävs oftast komplettering för att uppnå vissa särskilda behörighetskrav.

Hälsofaktorer

När du söker till utbildningen beskriver du själv ditt hälsotillstånd på ansökningsblanketten. Följande hälsofaktorer kan vara hinder för antagning:

  • psykiska sjukdomar som förhindrar deltagande i praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, som en pågående obehandlad psykos eller en svår depression som försämrar funktionsförmågan
  • fysiska sjukdomar som begränsar funktionsförmågan i så hög grad att personen inte kan genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet, som sjukdomar eller funktionsnedsättningar i stöd- och rörelseorganen samt kroniska eksem
  • en sjukdom som överförs via blod kan begränsa möjligheten att genomföra praktiska uppgifter eller inlärning i arbetet
  • missbruk eller beroende av berusningsmedel.

Straffregisterutdrag

Studerande som antagits till utbildning inom social- och hälsovårdsbranschen ska visa upp ett utdrag ur straffregistret inför lärande i arbete-perioder.

Vaccination

Vaccination av social-, hälso- och sjukvårdspersonal är nödvändig. Dels för att skydda klienter/patienter mot smittosamma sjukdomar, men även för att skydda personalen i sitt arbete.

När du deltar i praktik där man vårdar klienter/patienter som medicinskt sett är utsatta för allvarliga följder av smittosamma sjukdomar ska du enligt lagen om smittosamma sjukdomar (1227/2016§) ha ett skydd. Antingen via vaccination eller genomgången sjukdom mot mässling och vattkoppor. Du behöver också vaccination mot säsongsinfluensa och kikhosta om du sköter barn under 12 månaders ålder. Dessutom behöver du vaccination mot stelkramp och difteri samt hepatit-B.

När du ansöker om praktikplats ska du kunna visa upp ditt vaccinationskort. Om du inte vill visa upp dessa uppgifter kan enheten besluta att du inte kan godkännas för att delta i praktik.

Läs mer vacciner för studerande på institutet för hälsa och välfärd