Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

IT-stödperson för vuxna (gymnasieexamen)

Är du är intresserad av IT-branschen och vill ta en examen? Tycker du om att testa och utveckla datasystem samt datorprogram, och är intresserad av kundservice och ekonomi? Välj denna utbildning och bli expert i en växande bransch där möjligheterna till jobb är mycket goda.

 

Vägen till examen

En IT-stödperson kan arbeta i en informations- och kommunikationsteknisk miljö med arbetsstationer och nätutrustning. Du arbetar som en del av IT-administrationen samt hjälper användare vid olika tekniska problem i kundens utrymmen eller på distans. Utbildningen till IT-stödperson resulterar i en gymnasieexamen inom kommunikation- och informationsteknik. IT-stödperson är en examensbenämning inom utbildningen som tidigare hade benämningen datanom. En IT-stödperson har ett intresse för teknik och att hitta lösningar på olika problem. Dina studier följer en individuell studieplan som baserar sig på dina tidigare erfarenheter och kunnande. Studietiden är därför individuell, men två läsår är en riktlinje. Utbildningen baserar sig på att du har en arbetsplats eller en LIA-plats (Lärande i arbete, praktik) inom branschen och det här är möjligheten för dig att studera samtidigt. 

Omfattningen på grundexamen i informations- och kommunikationsteknik är 180 kompetenspoäng. Examen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kompetenspoäng) och gemensamma examensdelar (35 kompetenspoäng). 

Dina studier handlar bland annat om tekniska stöduppgifter, drift och underhåll, förverkligande av molntjänster, upprätthållande av cybersäkerhet eller teknisk försäljning.

Examen ger dig möjlighet att arbeta med många olika typer av uppgifter inom IT-branschen. Du klarar av att arbeta både självständigt och i grupp samtidigt som du övar upp din noggrannhet, flit och kreativitet. Du lär dig använda verktyg, material och arbetsmetoder som används i branschen. Utbildningen förutsätter att du har tillgång till en dator med administratörsrättigheter.

Dina tidigare studier räknas

Vi kan tillgodoräkna tidigare dokumenterade studier efter grundskolan. Detta kan gälla studier från gymnasium och högskola. Du kan till exempel få en examensdel godkänd och studier i gemensamma ämnen ( till exempel svenska, engelska, matematik, fysik, kemi och idrott) godkända.

 

Under utbildningen lär du dig bland annat:

 • Kundservice
 • Sociala medier, webpublicering, html, bild och textproduktion samt marknadsföring
 • IT-verktyg
 • Nätverk
 • Grundläggande säkerhet
 • Ärendehantering
 • Användarstöd, problemlösning, användarhantering i system, operativsystem och programvaror
 • Stödja och instruera kunden samt hanterar vid behov en enhet på distans
 • Hantera kundernas ärenden
 • Systemstöd
 • Uppbyggnad av system inom servrar och nätverk
 • Hantering av administrationssystem, scriptning, testning
 • Planerandet av en webtjänst för kundens/användarens behov som beaktar säkerhet, implementering och manualer

Utbildningen består av:

 • lärande i arbete (LIA, praktik)
 • närstudier i skolan (Närstudiedag varannan vecka, cirka 14 gånger/år)
 • självstudier/nätstudier 
 • yrkesprov på en arbetsplats.

En stor del av inlärningen är arbetsplatsförlagd. Det betyder att du antingen redan har en arbetsplats i branschen där du kan genomföra lärande i arbete (LIA, praktik) och avlägga yrkesprov. Eller så behöver du själv hitta en lämplig arbetsplats för LIA och yrkesprov.

 

Du kan ansöka till denna utbildning kontinuerligt

Behörighetskrav

Behörig att söka är den som fyllt 18 år innan ansökningsperioden och har en grundskoleexamen eller motsvarande utländsk examen. Du ska även ha en arbetsplats eller praktikplats (LIA) under studierna.

Uppfyller du inte behörighetskraven?

Den som saknar avgångsbetyg, har ett skiljebetyg eller ett ofullständigt betyg från grundskolan, eller som har ett examensbetyg från ett utomnordiskt land kan ansöka om studieplats enligt ett prövningsförfarande. Även här ska komplett ansökan ha lämnats in inom ansökningsperioden. Skolan verkställer prövningsförfarandet genom bedömning av lämpligheten för yrket. Lämpligheten till yrket testas höstterminen 2020. Den som uteblir från prövningstillfället utan läkarintyg diskvalificeras från sökt utbildning. Tid och plats meddelas per e-post till den sökande efter att ansökningstiden gått ut.

Språkkrav

En sökande med annat modersmål än svenska ska till ansökan bifoga intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på B1-nivå, eller delta i ett språktest som ordnas vid Ålands yrkesgymnasium.  För den som inte har B1-intyg ordnas språktest. Tid och plats meddelas per telefon till den sökande efter att ansökningstiden gått ut.

Individuella träffar med sökande

Alla behöriga sökande som lämnat in komplett ansökan kallas till en individuell informationsträff med ansvarig lärare . Tid och plats meddelas per e-post till den sökande efter att ansökanstiden gått ut. Träffarna bokas in november.

Urvalsprov

Skolan ordnar urvalsprov vid behov, om det finns fler behörigt sökande än studieplatser. 

Ansökan

Sökande ska fylla i ansökningsblanketten i Wilma och bifoga:

 • avgångsbetyg från grundskola
 • examensbetyg från gymnasie-/grundexamen (teoretiskt gymnasium eller yrkesgymnasium)
 • intyg över arbetserfarenhet inom branschen

för de sökande som har annat modersmål än svenska: intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på B1-nivå  (alternativt delta i språktestet som skolan ordnar). OBS! Kursintyg från SFI inte giltigt språkintyg.

Bilagorna bör vara på svenska eller engelska