Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Barmästare

Vill du lära dig mer om att blanda och servera drinkar? Gillar du högt tempo och att ge snabb och smidig service med ett leende? Vill du har roligt både i skolan och på jobbet? Har du jobbat eller jobbar du inom restaurangbranschen? Då är barmästarutbildningen något för dig.

Barmästarutbildningen ingår i en yrkesexamen i kundservice på restaurang  med examensbenämningen Barmästare. Utbildningen riktar sig till dig som redan har arbetat inom resturangbranschen och vill specialisera dig och få behörighet som barmästare.

Som barmästare ska du betjäna snabbt, smidigt och med ett leende. Det ställer stora krav på din professionalitet och människokännedom, men med rätt utbildning i ryggen får du yrkeskunskap och självförtroende. Det gör jobbet både intressant och roligt. Undervisning i två terminer- våren 2021 och hösten 2021.

Utbildningen förutsätter att du jobbar inom restaurangbranschen eller att du har möjlighet att ordna en LIA-plats (Lärande i arbete, praktik)

Under utbildningen får du:

 • presentera, rekommendera och sälja barens alkohololfria och alkoholhaltiga dryckesprodukter samt inhemska, lokala och Internationella dryckesblandningar

 • använda barens maskiner, apparater och basarbetsredskap

 • hantera betalningsmedel, göra försäljningsredovisningar och arbeta på ett lönsamt sätt samt känna till principerna fissattning

 • utföra uppgifter gällande inventering, lagerbokföring och lageromsättning. 

 • presentera, rekommendera och sälja restaurangens mat- och dryckesprodukter

 • hantera betalningsmedel, göra försäljningsredovisningar och arbeta på ett lönsamt sätt

 • använda ändamålsenliga arbetsmetoder, Maskiner och apparater.

I utbildningen ingår praktisk träning i bar på arbetsplatser utanför skolan.

Arbetsmöjligheter

Med en specialisering till barmästare har du goda möjligheter till jobb inom restaurangbranschen. Både hemma, utomlands och på kryssningsfartyg.

I studierna till barmästare ingår:

Yrkesexamen i kundservice på restaurang, 120 kp                           

Obligatoriska examensdelar, 40 kp

 • Serveringsarbete på restaurang                        40 kp

Obligatorisk del för barmästare, 45 kp

 • Arbete i bar                                                       45 kp

Valbara examensdelar, 35 kp

Teoretisk undervisning ordnas i följande:

 • Att utveckla en restaurangprodukt                    15 kp
 • Arbete med beställningsservice                        20 kp 

I resterande erbjuder vi inte teoretisk undervisning, men möjlighet att via egen LIA-plats samt egna teoretiska studier avlägga yrkesprov

 • Arbete i en cocktailbar, 35 kp
 • Arbete med festservice, 20 kp
 • Arbete med personalrestaurang, 20 kp
 • Arbete som cafésakkunnig, 35 kp
 • Arbete på ölrestaurang, 35 kp
 • Arbete i vinbar, 35 kp

Här kan du läsa mer om vad som ingår i utbildningen

Ansökan öppen 28.9-30.10.2020

Behörighetskrav

Behörig att söka är den som:

 • fyllt 18 år innan ansökningsperioden
 • grundskoleexamen
 • gymnasie-/grundexamen
 • minst 1 års arbetserfarenhet inom branschen

eller

 • fyllt 18 år innan ansökningsperioden
 • grundskoleexamen
 • minst 3 års arbetserfarenhet inom branschen

Uppfyller du inte behörighetskraven?

Den som saknar avgångsbetyg, har ett skiljebetyg eller ett ofullständigt betyg från grundskolan, eller som har ett examensbetyg från ett utomnordiskt land kan ansöka om studieplats enligt ett prövningsförfarande. Även här ska komplett ansökan ha lämnats in inom ansökningsperioden. Skolan verkställer prövningsförfarandet genom bedömning av lämpligheten för yrket. Lämpligheten till yrket testas under hösten 2020. Den som uteblir från prövningstillfället utan läkarintyg diskvalificeras från sökt utbildning. Tid och plats meddelas per telefon till den sökande efter att ansökningstiden gått ut.

Språkkrav

En sökande med annat modersmål än svenska ska till ansökan bifoga intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på A2-nivå, eller delta i ett språktest som ordnas vid Ålands yrkesgymnasium. Språktestet som skolan ordnar bör vara godkänt på A2-nivå i samtliga delprov. För den som inte har A2-intyg ordnas språktest. Tid och plats meddelas till den sökande efter att ansökningstiden gått ut.

Individuella träffar med sökande

Alla sökande kallas till en individuell informationsträff med ansvarig lärare och utbildningsplanerare för utbildningen. Tid och plats meddelas per telefon till den sökande efter att ansökningstiden gått ut. Träffarna beräknas ta högst 45 minuter och kommer att bokas in under hösten 2020

Urvalsprov

Skolan ordnar urvalsprov vid behov, om det finns fler behörigt sökande än studieplatser.

Komplett ansökan inom ansökningstiden 28.9-30.10 2020

Sökande ska fylla i ansökningsblanketten och bifoga:

 • avgångsbetyg från grundskola
 • examensbetyg från gymnasie-/grundexamen
 • intyg över arbetserfarenhet inom branschen

för de sökande som har annat modersmål än svenska: intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på A2-nivå  (alternativt delta i språktestet som skolan ordnar). OBS! Kursintyg från SFI inte giltigt språkintyg.

Bilagorna bör vara på svenska eller engelska