Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this page, Ålands gymnasium cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ambulanssjukvårdare

Utbildningen ger behörighet att arbeta som ambulanssjukvårdare på Åland.

Utbildningen är på heltid och innehåller både teori och praktik, så kallad LIA - lärande i arbete. Studierna sker på plats i skolan och via praktik på både ambulansen på Räddningsverket i Mariehamn och på akuten inom Åland hälso- och sjukvård.

Hur är arbetet som ambulanssjukvårdare?

Ingen dag är den andra lik. Ena stunden kan vara en patientförflyttning mellan sjukhus och boende medan den andra kan innebära akut färd med blåljus till akutmottagningen. Ambulanssjukvårdaren arbetar i team där bland annat brandmän, ambulanssjukskötare och prehospitala fältchefer ingår. Som ambulanssjukvårdare är du delegerad att utföra en rad olika medicinska uppgifter och teamets mål är alltid att ge den akutvård som patienten behöver för att trygga liv och hälsa efter en olycka eller ett sjukdomsanfall i olika miljöer. I det dagliga arbetet ingår kontinuerlig fortbildning, övning och underhåll av utrustning. Du kommer även i daglig kontakt med samverkansmyndigheter såsom räddningstjänst, polis, gränsbevakning samt olika frivilligorganisationer.

Utbildningens upplägg – teori och praktik

Utbildningen ger behörighet att arbeta som ambulanssjukvårdare på Åland, inte i övriga Finland eller världen. Utbildningen är på heltid och innehåller både teori och praktik, så kallad LIA - lärande i arbete. Studierna sker på plats i skolan och via praktik på både ambulansen på Räddningsverket i Mariehamn och på akuten inom Åland hälso- och sjukvård.

Utbildningens omfattning är 30 kompetenspoäng och är innehåller följande avsnitt inom kursen akutvård:

 • Anatomi, fysiologi, mikrobiologi och patologi 3 kp
 • Grunderna i akutvård 6,5 kp
 • Akutvårdslära 8 kp
 • Fördjupade studier i akutvård I, samt LIA 8,5 kp
 • Fördjupade studier i akutvård II 2,5 kp
 • Utvärderingssystem för akutvårdsfärdigheter på basnivå 1,5 kp

Ansökan och behörighet

För att vara behörig till utbildningen ska du ha:

 • Allmänbildande gymnasieexamen/studentexamen eller gymnasieexamen/grundexamen med yrkesinriktning.
 • Om du har ett avgångsbetyg från ett EU-land utanför norden ska din utbildning motsvara nivå 4 enligt den europeiska referensramen för kvalifikationer (European Qualifications Framework).
 • Om du har ett avgångsbetyg från ett land utanför EU ska utbildningen motsvara gymnasienivå i Finland.
 • Intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på B1- nivå (om annat modersmål än svenska).
 • Fyllt 18 år innan ansökan öppnar
 • B- körkort

Har du annat modersmål än svenska?

En sökande med annat modersmål än svenska ska ha ett intyg över godkända prestationer i samtliga delprov i den allmänna språkexamen i svenska på B1-nivå. Intyget ska bifogas till ansökan.

Om du inte har språkintyg ska du bifoga betyg på att du gått en gymnasieutbildning eller högre utbildning på svenska och/eller intyg på att du under flera år har använt svenska som arbetsspråk.

Kostnader

Terminsavgift 80 €/termin.

Vaccination

Enligt smittskyddslagen 48 § Vaccination av anställda och studerande för att skydda patienter, finns krav på att studerande är som deltar i praktik ska ha ett skydd mot mässling och vattkoppor antingen via vaccination eller via genomgången sjukdom. Dessutom förutsätts det att anställda är skyddade mot influensa via vaccination och att den som arbetar med spädbarn har vaccinerats mot kikhosta.

Närmare information kring krav på vaccinationer ges vid antagningsintervjun.

Hur söker jag till utbildningen?

Steg 1. Fyll i anmälan, bifoga dina betyg/intyg.

Steg 2. Om din anmälan är fullständig och du uppfyller behörighetskraven, kontaktar skolan dig per telefon och bokar in ett obligatoriskt fystest och obligatorisk antagningsintervju. Du deltar i fystest och intervju under samma dag,  fredagen den 21.5 eller måndagen den 24.5 kl. 8.00 – 16.00.

Fystestet inleds med ett simtest på Mariebad och fortsätter med fler tester på Räddningsverket i Mariehamn. Dagen avslutas med en antagningsintervju. Du behöver ta med handduk/simkläder, oömma kläder och bekväma skor.