Yrkesträningsprogrammet

Yrkesträningsprogrammet är en utbildning för dig som gått grundskolan med 11-årig läroplikt. Studierna omfattar 180 kompetenspoäng på tre år. YTP fungerar som ett yrkesförberedande program och ger dig vissa yrkesfärdigheter inom ett eller flera yrkesområden.

Utbildningskod: YTP
Omfattning: 180 kompetenspoäng

Nybörjarplatser H 2018: 2

Ämnesindelning

Gemensamma examensdelar

Allmänna ämnen består av svenska och kommunikation, matematik, samhällskunskap, livskunskap, IKT samt idrott och hälsa. Även andra ämnen kan ligga på schemat som t.ex. ADL-träning, engelska etc.

Yrkesinriktade examensdelar

Ungeför hälfen av studietiden är praktiskt yrkesförberedande arbete. Under första året (basåret) får du pröva på olika uppgifter främst i skolans utrymmen. Under de två följande åren arbetar du utgående från din individuella plan inom de olika yrkesområdena. Inom yrkesämnena är teorin till stor del integrerad i det praktiska arbetet.

Fritt valbara examensdelar

Den individuella studieplanen möjliggör en viss valbarhet av ämnen utifrån skolans utbildningsutbud.

Arbetsmöjligheter

Under LIA jobbar de studerande ute på arbetsplatser med stöd av lärare eller assistent. Målsättningen är att de studerande efter avslutade studier skall klara arbetsuppgifter på den öppna arbetsmarknaden, men även arbete i daglig verksamhet inom specialomsorgen kan komma i fråga.

Ansökan

Till yrkesträningsprogrammet söker du alltid enligt prövning. Kontakta oss för mer information. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Kontakt

Kimmo Mattsson
Lärare
Tfn.
+358-18-532329