Yrkesinriktad specialundervisning – kompetensområdet inom fastighetsservice

Utbildningen är en gymnasieexamen med yrkesinriktning med anpassade mål.

Utbildningskod: YST
Omfattning: 180 kompetenspoäng på tre år
Nybörjarplatser HT 2018: 6

I studierna ingår

  • gemensamma examensdelar
  • yrkesinriktade examensdelar
  • fritt valbara examensdelar

Inom yrkesämnena läser man om

  • allmän fastighetsskötsel och övervakning
  • skötsel av VVS-system
  • byggnadstekniska reparationsarbeten
  • skötsel av utomhusområden
  • hantering av maskiner
  • arbete i företag

Efter utbildningen kan man arbeta som fastighetsskötare/fastighetsskötarassistent.

Ansökan

Du ansöker om studieplats i den individuella kvoten.

Kontakt

Kimmo Mattsson
Lärare
Tfn.
+358-18-532329