Yrkesexamen för sekreterare

Ålands yrkesgymnasium, vuxenutbildningen, planerar starta en yrkesexamen för sekreterare.

Förutsatt att avtal med examenskommissionen beviljas kommer start att ske våren 2017.

Examen kommer att bestå av en obligatorisk examensdel samt en valbar examensdel. För att kunna antas behöver sökande ha en lämplig grundexamen och/eller relevant arbetserfarenhet.

Ansökningstid

8-26.8.2016

Antagningskriterier

Lämplig grundexamen eller motsvarande, personer med relevant arbetserfarenhet (minst tre år)

Antal platser

10 platser

Ansökan (utan intyg) skickas till info-vux@gymnasium.ax eller Ålands yrkesgymnasium, vuxenutbildningen, Neptunigatan 19, 22100 Mariehamn. Märk ansökan "Yrkesexamen för sekreterare".

Allmänt infomöte 23.8.2016 kl. 16-17 på Ålands gymnasium, Neptunigatan 21.

Kontakt

Daja Rothberg
Lärare
Tfn.