Fristående examen

Fristående examen ett flexibelt sätt, speciellt för vuxna, att påvisa, förnya och upprätthålla sin yrkeskompetens. Fördelen med fristående examen är att en persons yrkeskompetens erkänns oberoende av om kunnandet har erhållits genom arbetserfarenhet, studier eller på annat sätt. Det viktigaste är att behärska yrket. 

I yrkesinriktade grundexamen påvisar personen sådana kunskaper och färdigheter som förutsätts för att uppnå yrkesskicklighet och få arbete inom branschen. I yrkesexamen påvisas sådan yrkesskicklighet som förutsätts av en fackman inom branschen. I specialyrkesexamen påvisar du att du behärskar mera krävande arbetsuppgifter inom branschen.

För varje yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen har examensgrunder gjorts upp, i vilka kraven på yrkesskicklighet har fastställts för de olika examensdelarna, föremålen för bedömningen och bedömningskriterierna. I examensgrunderna bestäms också hur examen är uppbyggd av obligatoriska och valfria delar.

En fristående examen är en nationellt giltig examen som ger behörighet för högskole- och yrkeshögskolestudier.

För mer information om det fristående examenssystemet, se följande examensfilm:
http://optimaedu.fi/svenska/vuxna-och-arbetsliv/examensfilm.html

 

 

Kontakt

Marica Eliasson
Utbildningsplanerare
Tfn.
+358-18-532576
Cecilia Stenman
Utbildningsplanerare
Tfn.
Monika Sundqvist
Utbildningsplanerare
Tfn.