VÅG-projektet

 

VÅG - Vuxenutbildning i Ålands Gymnasium, är ett projekt med övergripande målsättning att utveckla vuxenutbildningen vid Ålands yrkesgymnasium. Projektets målsättningar uppnås långt via fortbildning, handledning och coaching för personalen.

 

Utvecklingen är indelad i tre områden:

 

Pedagogisk utveckling


 • Öppenhet, dela med sig, kommunikation

 • Examensgrunder - centralt innehåll - sekvensplan

 • Förenkla: var sker inlärningen och varför?

 • Hur aktiva/passiva är studerande (inlärningspyramiden)

 • På vilken nivå använder vi IKT (SAMR)

 • 1:1-metoden


Organisationsutveckling


 • Digitalt system för fristående examen

 • Öppenhet, dela med sig, kommunikation

 • Kvalitetsledning och delaktighet

 • Flexibilitet och snabbhet, ökad produktivitet

 • Examensmästarutbildning


Samarbete med arbets- och näringslivet


 • Öppenhet, dela med sig, kommunikation

 • Arbetsplatshandledarutbildning

 • Examenstillfällen

 • Arbetslivsträffar

 

 

Projektet finansieras genom bidrag från Europeiska socialfonden och Ålands landskapsregerings strukturfondsprogram 2014-2020.

Kontakt

Benjamin Harf
Projektledare
Tfn.
+358-50-60500