Sysselsättningsfrämjande utbildning

Sysselsättningsfrämjande utbildning finansieras av Ams och är avgiftsfri för den studerande. Sysselsättningsfrämjande utbildning är främst till för dig som är anmäld som arbetslös arbetssökande samt för personer som fyllt 20 år och hotas av arbetslöshet.

Till utbildningen söker man via Ams, som även väljer studerande. Under utbildningstiden betalas till den arbetssökande som deltar i sysselsättningsutbildning den arbetslöshetsförmån (inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd) som personen har rätt till vid arbetslöshet och därtill betalas kostnadsersättning.

Ibland leder utbildningen till en yrkesexamen eller till del av sådan. Syftet med sysselsättningsfrämjande utbildning är att genom utbildning förbättra personens förutsättningar att placera sig i arbete. Därför är den mångsidig och praktiskt inriktad och ibland ingår även lärande i arbete.

Sysselsättningsfrämjande utbildning Yrkesexamen för anstaltsvårdare

Ålands yrkesgymnasiums vuxenutbildningsavdelning ordnar i samarbete med AMS sysselsättningsutbildningen Yrkesexamen för anstaltsvårdare.
Målsättningen är att kursdeltagarna skall lära sig mer om städning för att möta utmaningarna i nutidens och framtidens städbransch. Utbildningen riktar sig till dig som är arbetslös eller hotad av arbetslöshet och inskriven som arbetssökande på AMS.
Utbildningen startar den 7.3.2016 och pågår till den 17.3.2017.

Anmälan sker via AMS senast den 24.2.2016, ansökningsformulär finns på www.ams.ax.
För mer information, vänligen kontakta Suzanne Sjölund på AMS tfn 25000/växel, suzanne.sjolund@ams-aland.fi

http://www.ams.ax/just-nu/kurs-yrkesexamen-anstaltsvardare?page=1

Sysselsättningsfrämjande kurs inom café- och restaurangbranschen

Ålands yrkesgymnasiums vuxenutbildning och hotell- och restaurangprofilen ordnar tillsammans med AMS en sysselsättningsfrämjande kurs inom café- och restaurangbranschen.
Kursen riktar sig till personer som är arbetslösa eller hotas av arbetslöshet och som är intresserade av café- och restaurangbranschen.
Kursen är tre veckor lång och pågår den 21.3-12.4.2016.
Ansökan sker på särskild ansökningsblankett och riktas direkt till AMS, Nygatan 5 A, 22100 Mariehamn. Ansökningsblankett fås från AMS.
Sista ansökningsdag är den 4 mars 2016.
Information om kursen ges av Suzanne Sjölund på AMS (suzanne.sjolund@ams-aland.fi, tfn 25000/växel) eller Susanne Schütt vid Ålands yrkesgymnasium (susanne.schutt@gymnasium.ax).