Sysselsättningsfrämjande utbildning

Sysselsättningsfrämjande utbildning finansieras av Ams och är avgiftsfri för den studerande. Sysselsättningsfrämjande utbildning är främst till för dig som är anmäld som arbetslös arbetssökande samt för personer som fyllt 20 år och hotas av arbetslöshet.

Till utbildningen söker man via Ams, som även väljer studerande. Under utbildningstiden betalas till den arbetssökande som deltar i sysselsättningsutbildning den arbetslöshetsförmån (inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd) som personen har rätt till vid arbetslöshet och därtill betalas kostnadsersättning.

Ibland leder utbildningen till en yrkesexamen eller till del av sådan. Syftet med sysselsättningsfrämjande utbildning är att genom utbildning förbättra personens förutsättningar att placera sig i arbete. Därför är den mångsidig och praktiskt inriktad och ibland ingår även lärande i arbete.

 

 
 

 

Kontakt

Jennika Kullman
Utbildningssamordnare
Tfn.
+358-18-532 505