Skolskjutsutbildning

För att förstå barns uppförande i trafiken krävs kunskap om deras förutsättningar att klara sig i trafikmiljön. De elever som åker skolskjuts utgör en mycket blandad grupp med olika åldrar, mognad och förmåga. Som förare kan du ha som uppdrag att transportera såväl sjuåringar som femtonåringar med eller utan funktionshinder. Det finns många olika funktionshinder, tex. rullstolsanvändare, synskadade, epilepsi, språkstörning, austism.

Ålands gymnasium erbjuder både skolskjutsutbildning (grundkurs) och skolskjutsfortbildning. Våra kurser är också godkända som fortbildningsdagar för yrkesförare, dvs Kod 95. Tillsammans med godkänd trafiksäkerhetsutbildning tex i Ålands yrkesgymnasiums simulator eller Gillinge (intyg krävs) godkänns kursen som en fortbildningsdag för yrkesförare.
Syftet med utbildningen är att ge kursdeltagarna kunskap om bestämmelserna kring skolskjutsning. Fortbildningen sker vart femte år.

Kursinnehåll:

  • Landskapsförordningen om skolskjutsning (ÅFS 2008:140)
  • Förarens roll och attityd
  • Krishantering
  • Praktisk Första hjälp utbildning
  • Säkerhetsgenomgång
  • Information om bromssituationer och bromssträckor
  • Praktisk genomgång av fordon
  • Trafiksäkerhetsutbildning tex på Gillingebanan

Kursanmälan görs i vårt elektroniska anmälningsformulär via länken https://wilma.gymnasium.ax/browsecourses eller studiesekreterare Ylva Wallin tfn 532 579. I allmänhet ska anmälan ske minst 7 vardagar innan kursstart. Avbokningsavgift 50 € (avbokningsavgift, debiteras inte om avbokningen sker 7 vardagar innan kursstart). För kursstart krävs det minst 8 deltagare.