NTI - webbaserade distanskurser

OBS!!! NTI har antagningsstopp under
perioden 14.5 - 29.6.2018


Sista anmälningsdag till sommarens kurser är den 11.5.2018.
Under antagningsstoppet kan du inte göra några ändringar i din studieplan.
Anmälningar till höstens kurser kan tas emot fr.o.m. den 9 augusti 2018.

 

Vad är NTI?

NTI är gymnasial vuxenutbildning i form av webbaserade distanskurser. Alla NTI-kurser utgår från svenska läroplaner.

Vem kan studera via NTI Åland?
NTI Åland är främst för dig som redan har en gymnasieexamen och vill läsa särskilda behörigheter för vidare studier i Sverige eller för dig som har en yrkesexamen och/eller är yrkesverksam och vill bredda din kompetens.

Du är behörig att studera vid NTI från och med augusti det år du fyller 20 eller om du är under 20 år och har slutbetyg/examen från gymnasieskola.
För att söka till gymnasial vuxenutbildning bör du i allmänhet ha förkunskaper som motsvarar grundskolan i svenska (eller svenska som andraspråk) samt engelska och matematik. Grundskolebetyg bör uppvisas på begäran.
Ålands gymnasium har rätt att avbryta anmälan till och/eller studier vid NTI om studerande saknar förutsättningar att klara studierna eller inte gör tillfredsställande framsteg.

Vad kan man läsa via NTI Åland?
Du kan läsa
-  behörighetsgivande kurser för ansökan till högskolor och universitet i Sverige (obs! inte examensgivande)
-  branschspecifika fortbildningskurser (obs! inte examensgivande)

Vi anmäler studerande till endast en kurs i taget i enlighet med NTI:s regelverk. För studerande som ansöker om eller har beviljats studiemedel kan vi anmäla i enlighet med Ams regelverk.

Examen kan inte läsas via NTI Åland enligt ett beslut taget av Ålands gymnasiums förvaltningschef den 19.12.2014. Man kan i regel inte heller komplettera en avbruten åländsk utbildning genom att läsa NTI-kurser.
 

Hur anmäler man sig?
Vi bokar alltid ett möte med nya NTI-studerande för information och registrering. För bokning av möte, vänligen kontakta NTI Åland på adress info-nti@gymnasium.ax.
All kontakt rörande NTI bör gå via nämnda adress. Vänligen läs igenom "Viktig information till alla NTI-studerande" (se länk nedan) innan anmälan.

 

Vanliga frågor
Se länk nedan ("Info till studerande").

Kontakt
info-nti@gymnasium.ax