Mathantverk - Kustens mat

Mathantverk

Välkommen till utbildningen som ger dig möjlighet att fördjupa dig i vad som avses med Mathantverk. 

Mathantverkarna är en ny växande yrkeskår. Inom Mathantverk skapas unika produkter med rik smak, av hög kvalitet och tydlig identitet. Produkterna tillverkas i huvudsak av lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården eller det egna företaget. Kännetecknande för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Mathantverk tar gamla traditioner till heders eller förenar dem med nya innovationer.

Smaker förenar oss - varje produkt har en historia

Projektet Kustens Mat är ett samarbetsprojekt mellan regionerna Åboland, Åland, Österbotten & Nyland.

Syftet med projektet Kustens Mat är att utbilda mathantverkare och stärka småskalig livsmedelsförädling via två utbildningar under projekttiden. Projektet omfattar även två Mathantverksdagar/år och studieresor 1/år. Mathantverk är på många sätt innovativt och under utbildningen ges var och en möjlighet att stärka det personliga entreprenörskapet som bas för det egna företagandet. Nätverket av Mathantverkare skall förhoppningsvis fungera både som en viktig resurs och inspirationskälla för alla Mathantverkare – både nybörjare och etablerade.

  • Utbildning 1 avslutades 25 mars 2017. 10 vuxenstuderande lämnade in 1-2 examensprodukter.
  • Utbildning 2 inleds i augusti 2017. 

Utbildning nr 2 - start i augusti 2017!

Första gruppen mathantverkare är utexaminerad och nu starta en ny grupp till hösten. Denna utbildning, del 2 i projektet pågår med start 18,19 augusti och de studerande beräknas vara klara i november 2018. Ansökan till denna utbildning är stängd. Projektet arrangerar program och tillfällen som riktar sig till alla intresserade av Mathantverk. Välkommen att delta i dessa program!

 

Har varit en otroligt rolig och inspirerande utbildning som dessutom gett många nya och trevliga kontakter. Kan varmt rekommenderas till alla som vill jobba med mathantverk!"

Jennifer Sundman och Lars-Johan Mattsson vid Mattas gård, deltagare i utbildning nr 1.

 

Utbildningens upplägg

I utbildningen ingår allmänna kurser som omfattar bl.a. smakskola, livsmedelslagstiftning, livsmedelskemi, mikrobiologi, planering av livsmedelslokaler, företagsekonomi, marknadsföring & försäljning, m.m. Utbildningen innefattar totalt 30 närstudiedagar fördelade på ca fem veckoslut per termin. Studierna är mångsidigt upplagda med föreläsningar, seminarier, egna studier, studieresor och studiebesök. Undervisning sker via videokonferens – regionala mötesrum med videokonferensmöjligheter.

Dessutom väljer varje kursdeltagare att fördjupa sig i ett av följande sex produktområden:

  • Kött  (Nyland)                    
  • Fisk (Österbotten + ev. Åboland)
  • Mjölk (Åland)                  
  • Spannmål (Åland)
  • Frukt & bär (Nyland)        
  • Grönsaker & svamp (Österbotten)

Kurserna ordnas under 10 närstudiedagar vardera, på olika orter i utrymmen som är lämpliga för respektive verksamhet. På kurserna har vi erfarna lärare från bl.a. Tyskland, Sverige, och Finland.

 
Hela utbildningen motsvarar 30 yrkeshögskolepoäng och poängen registreras vid yrkeshögskola Novia. 
 

Studieresor

Studieresor ordnas till Åre i oktober 2017, till Italien i oktober 2018. Ytterligare ordnas under våren 2017 & 2018 Mathantverksdagar som är öppna för alla intresserade. Mathantverksdagarna ordnas på olika orter i Svensk-Finland.

Avgift

Deltagaravgiften för utbildningen är 600 € per person. Avgiften kan betalas i rater, max 3 rater.

 

Utbildningen sker inom ramen för EU-projektet "Kustens mat" som drivs av Vuxenutbildningen vid Ålands yrkesgymnasium. Projektet finansieras genom bidrag från Europeiska socialfonden och Ålands landskapsregerings strukturfondsprogram 2014-2020.

 

Mer information

För mer information och frågor, kontakta projektledaren Harriet Strandvik!

Kontakt

Harriet Strandvik
Projektledare, mathantverk Åland
Tfn.
+358-457 345 1039