Hotell- och konferenspersonal startar inte 2017

Omfattning 40 studieveckor - två terminer

Receptionen är hotellets ansikte utåt. Den image hotellet får hos allmänheten är i hög grad beroende av den service hotellpersonalen ger.  Som receptionist/ konferensvärd kan du också delta i planering och organisering av konferenser och vid försäljning och bokning. 

Möjlighet till jobb

Efter genomförd utbildning kan arbeta på hotell, konferenscenter, kursgård, fartyg eller liknande serviceföretag med mångsidiga arbetsuppgifter och direkt kundkontakt.

Inträdeskrav

Avgångsbetyg från gymnasium eller treårig yrkesutbildning.Förpraktik räknas som merit.

Ämnesindelning

Hotell- och konferensservice
Restaurangservice
Turism
Företagsekonomi
Marknadsföring
Arbetslagstiftning
Kommunikation
Måltidskunskap
Finska 
Engelska
Tyska
Franska
Examensarbete

 

Kontakt

Brita Enroth-Linden
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-26843
Kansli
Studieservice, sjukanmälan
Tfn.
+358-18-26 044