Avgifter inom Ålands gymnasium

 

Utbildning, kurser

Avgifter

Examensgivande utbildning som är längre än 2 månader. Utbildningen finns i dimensioneringsplanen och är beaktad i budget.

NTI-kurser

Terminsavgift 80€

NTI-kurser: max 400 poäng/terminsavgift

●Kurser ordnas enligt behov och möjlighet

Oförutsedd utbildning som branschen kräver

Deltagarna betalar en kursavgift som täcker utbildnings- och övriga ev kostnader

Läroavtal

Enligt lagstadgade regler

 

Utbildning hos andra utbildningsarrangörer

Vux tillhandahåller vissa handledningstjänster och personen betalar själv utbildning och ev resor

Förberedande teoriundervisning

En avgift på 260€ om det krävs arrangemang som inte ryms inom ordinarie undervisning i Ålands gymnasium

Fristående examen

En avgift på 160€/tillfälle om det krävs arrangemang som inte ryms inom ordinarie undervisning i Ålands gymnasium

Den studerande betalar en avgift på 58€ till examenskommissionen

Undervisning vid Ålands lyceum

För kompletterande studier betalas en terminsavgift på 80€ samt 100€ i tentamensavgift/tkurs.

Hygienpass

Serveringspass

Deltagande i förberedande teori samt prov för hygienpass 125€. Deltagande i endast prov 40€. Omtent kostar 25€.

Urvalsprov av sökande till närvårdarutbildning som vuxenutbildning

Den sökande betalar 40€ för urvalsprovet

 

●Avbokningsavgift för kurser arrangerade av vuxenutbildningen

Den som anmält sig till en kurs måste avboka minst 7 vardagar i förväg annars betalas en avbokningsavgift på 50€. 

Den som anmält sig till kurs men inte deltar i kursen betalar en avbokningsavgift om 50€.

●Avbokningsavgift vid grundläggande utbildning för yrkeskompetens för lastbils- och busschaufförer

Ålands gymnasium köper körundervisning av Ålands Bilskolor r.f. Studerande som inte avbokar sin körundervisning  i tid och som inte har giltig orsak till frånvaron faktureras för den bokade körundervisningen enligt gällande taxa från Ålands Bilskolor r.f.