Yrkesinriktad specialundervisning

Den yrkesinriktade specialundervisningen och yrkesträningsprogrammet är individanpassad undervisning som syftar till att utveckla den studerandes färdigheter och kompetens.

Yrkesinriktad specialundervisning

Den yrkesinriktade specialundervisningen anpassas i enlighet med den studerandes förutsättningar. För den studerande uppgörs en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas. Planen beaktar den studerandes individuella behov. Utbildningarna omfattar 180 kompetenspoäng. Utbildning erbjuds inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen, inom hemarbets- och rengöringsservice samt inom fastighetsservice.

Yrkesträningsprogrammet

Yrkesträningsprogrammet omfattar 180 kompetenspoäng. Studierna läggs upp enligt en individuell plan och ger vissa yrkesfärdigheter inom ett eller flera yrkesområden.

Kontakt

Kimmo Mattsson
Lärare
Tfn.
+358-18-532329