Sjöfart

Utbildningsprogrammet Sjöfart ger under första studieåret god inblick i de driftsarbeten som förekommer ombord på ett fartyg och grundläggande kunskaper om branschen.

Du kan söka behörighetsbrev som vaktman däck/maskin redan efter första årets studier, vilket förutsätter att du uppfyller kraven på syn, hörsel och färgseende.

Efter den gemensamma vaktmansutbildningen delar sig programmet i fyra inriktningar:

Däcks- och maskinreparatör.

Eldrift.

Maskinbefäl.

Däcksbefäl.

Utbildningskod: SJ
Omfattning: 180 kompetenspoäng (kp)
Nybörjarplatser HT-2018: 42

Information finns på Sjöfartsgymnasiets hemsida.

Information om ansökan och antagning

 

Kontakt

sjofartsgymnasiet@ha.ax

Telefon: +358 18 532299