Sjöfart

Utbildningsprogrammet Sjöfart ger under första studieåret god inblick i de driftsarbeten som förekommer ombord på ett fartyg och grundläggande kunskaper om branschen.

Du kan söka behörighetsbrev som vaktman redan efter första årets studier, vilket förutsätter att du uppfyller kraven på syn, hörsel och färgseende.

Efter den gemensamma vaktmansutbildningen delar sig programmet i fyra inriktningar: däcks- och maskinreparatör, eldrift, maskinbefäl och däcksbefäl.

Utbildningskod: SJ
Omfattning: 180 kompetenspoäng (kp)
Nybörjarplatser HT-2016: 48

Längst ner på sidan under Dokument hittar du en presentation av sjöfartsutbildningen vid Ålands yrkesgymnasium

Information om ansökan och antagning

 

Sjöfartsprogrammets kvalitetssystem

Kvalitetssystemet är styrande för sjöfartsprogrammets verksamhet och baseras på STCW -konventionen från 1995 och senare gjorda tillägg. Därtill kommer utbildningsmyndigheternas direktiv och nationella krav för behörighet efter fullgjord utbildning. Sjöfartsprogrammets kvalitetssystem

Dokument

Kontakt

Wiveca Eriksson
Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532253