Närvårdare

Utbildningen inom social- och hälsovård ger en god inblick i social- och hälsovårdens mångsidiga verksamhet. De första två åren är gemensamma grundstudier. Därefter väljer man ett kompetensområde bland nio möjliga varav två till tre erbjuds årligen vid Ålands yrkesgymnasium.

Om studerande önskar delta i ett kompetensområde som inte ordnas vid Ålands yrkesgymnasium har du möjlighet att genomföra det sista året av studierna vid någon av de svenskspråkiga skolorna på fastlandet som utbildar närvårdare.

Utbildningskod: NVA
Omfattning: 180 kompetenspoäng (kp)
Examensbenämning: Närvårdare
Nybörjarplatser HT-2018: 20

 

Arbetsmöjligheter

Närvårdarexamen öppnar dörren till ett brett arbetsfält med många valmöjligheter. En närvårdare arbetar nära människor i olika åldrar och varierande miljöer så som barnomsorg, handikappomsorg, äldrevård och inom sjukvården. Närvårdarens arbete är omväxlande och kännetecknas av kunskap, ansvar och praktiskt handlande.

Vidareutbildning

Utbildningen till närvårdare ger behörighet för fortsatta studier inom social- och hälsovård vilket ger examen som t.ex. sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska, fysioterapeut, ergoterapeut, socialpedagog eller socialhandledare. Dessa utbildningar finns på svenska i Helsingfors, Åbo och Vasa. Högskolan på Åland erbjuder utbildning till sjukskötare. I samråd med studiehandledaren kan du förbereda dig för högskolestudier i Sverige. Kompletterade kurser som skolan inte erbjuder kan vara nödvändiga för vissa högskoleprogram.

Kontakt

Gabriella Husell
vik. Studiehandledare
Tfn.
+358-18-532 502